Podejście Aboca do zmienionych wartości metabolicznych.

Odpowiedź na złożoność zespołu metabolicznego wymaga podjęcia działań systemowych.

Kompleksy molekularne, pozyskiwane w odpowiedni sposób z roślin, mogą być przydatne do działania na wspólną przyczynę zmian metabolicznych leżących u podstaw zespołu. Ich działanie skupia się przede wszystkim na zmniejszeniu ilości tłuszczów i węglowodanów występujących w świetle jelita. To z kolei, oprócz ograniczenia ich wchłaniania, przyczynia się do stworzenia korzystnego środowiska dla przywrócenia równowagi mikrobioty, co sprzyja zdrowiu metabolicznemu całego organizmu.

Sprzyja to lepszemu wykorzystaniu składników odżywczych przez wątrobę, pomagając w przywróceniu poziomu glikemii, cholesterolemii, trójglicerydemii i zmniejszeniu obwodu brzucha. Podejście to jest zatem wskazane również w leczeniu pojedynczych zmienionych parametrów metabolicznych, takich jak cholesterol, trójglicerydy i glikemia, nawet jeśli występują one jednocześnie, jak w przypadku zespołu metabolicznego.

Ricercatrici Aboca

Jak opracowujemy nasze produkty

Jesteśmy zbudowani z tej samej materii: kodu genetycznego – DNA. Rośliny, zwierzęta, ludzie: wszyscy porozumiewamy się tym samym językiem i jesteśmy wzajemnie powiązani.

W Aboca badamy ten kod, te powiązania i odkrywamy roślinne kompleksy molekularne, które mówią tym samym językiem, co człowiek.
Dzięki zintegrowanemu pionowemu łańcuchowi dostaw opartemu na innowacyjności, od etapu badań do rozwoju, aż po produkcję i uprawy, wszystko w Aboca jest opracowane i stworzone w celu uzyskania produktów, które odpowiadają na potrzeby zdrowotne dziś, nie zapominając o zdrowiu jutro.